មានលក់ឧបករណ៍(GPS)ការពាររថយ​ន្តនឹងម៉ូតូ!
Type: sale     Posted Date: 26-Jul-2016

សូមជំរាបសួរអតិថិជនជាទីគោរព!

ក្រុមហ៊ុនSolar and GPS Technology (Cambodia) Co.,Ltd មានលក់ផលិតផល(GPS) ល្អបំផុតដែលបាននាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអាចការពារយាន្តយន្តជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្្នកអោយមានសុវត្តិភាពជាទីបំផុត។
* តំលៃម៉ូតូ៦៥ដុល្លារនឹងរថយន្ត៩០ដុល្លារ.
* មិនគិតថ្លៃតំឡើងនឹងស៊ីមឡើយ
៏​​៏​អត្ថប្រយោជន៍របស់GPS
- បង្ហាញទីទាំងផ្ទាល់របស់រថយន្តនឹងម៉ូតូ
- បង្ហាញចំនួនផ្លូវដែរធ្លាប់បានជិះឆ្លងកាត់
- បង្ហាញសញ្ញាការបើកលើសល្បឿន
- បង្ហាញរយះចំងាយដែរបានធ្វើដំណើរ
- បង្ហាញទិន្នន័យរបស់យានយន្តម៉ូតូបិទ&បើក
- មានមុខងារជាភាសារខ្មែរងាយស្រួលសំរាប់ការត្រួតពិនិត្យ
- យើងអាចពិនិត្យមើលយានយន្តម៉ូតូតាមរយះទូរសព្ទ័ដៃSmart Phone កុំព្យូរទ័រ​ Ipaid
* ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន(Showroom) ច្បាស់លាស់នឹងផ្តល់សេវាកម្មនឹងគុណភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទ្រព្យធនយាន្តយនរបស់លោកអ្នកអោយខ្លាំងបំផុត។
Dear Value Customer,
Solar and GPS Technology Cambodia.Co,.Ltd would like to sale good protector of your property make your life have safety with lovely family.

- GPS for Motor Price 65$
- GPS for Car Price 90$
- Free Installation & Sim Card
- Service Reload Car 3$ and Motor 2$
* Benefit of our GPS
- Show real location of your vehicles
- Show the number of route that customer have been drove
- Show the symbol of the speed vehicles
- Show distance of the vehicles have been drove
- Show the report of vehicles OFF / ON or not moving (Idle)
- Have functions Khmer unicode easy for customer checking
- Customer can checking the GPS by use smart phone such as Iphone, Samsung Ipad, Computer, Laptop.
Our company have own showroom location and we provide good service and quality and strong take care to your lovely property as we can!
* One more product
Whole sale and retail sale cable charger
Iphone & Iphone
Iphone & Samsung
Iphone & Iphone
Ipaid & Ipaid
We have special promotion for all dealer provinces and city.
For more information pls kindly contact us we will provide warm greeting with special price and promotion.
Kindly contact us by via phone: 012313113 / 023 966 868 / 0965985555
We care your vehicles needs!

Disclaimer: Contents posted by members are not under the control of Cam111.com, and we shall not be liable for any legal responsibility thereof.